Εκπαιδευτικός όμιλος-Οι αριθμοί παίζουν -6ο παιχνίδι, Παντοπωλείο-Υπολογισμοί με Ευρώ-70 παιχνίδι, Σημαίες, Πρόσθεση κι Αφαίρεση με μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς-Παιχνίδι με αριθμούς-Μαθηματικα Β τάξη

Εκπαιδευτικός: Μαρία Αθανασοπούλου