Back to Top

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

"Κων/νος Καραμανλής"

Blogs Προτύπου Πειραματικού Σερρών

 • Αρχική
  Αρχική Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις καταχωρήσεις blog που περιέχει η ιστοσελίδα.
 • Κατηγορίες
  Κατηγορίες Εμφανίζει μια λίστα κατηγοριών από αυτό το blog.
 • Ετικέτες
  Ετικέτες Εμφανίζει μια λίστα των ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.
 • Συντάκτες
  Συντάκτες Αναζήτηση για το αγαπημένο σας blogger από αυτό το site.
 • Ιστολόγια ομάδας
  Ιστολόγια ομάδας Βρείτε τις αγαπημένες σας ομάδες blog εδώ.
 • Σύνδεση

Δ τάξη

Ξεκινάμε την εφαρμογή ενός προγράμματος για τη βελτίωση της διδασκαλίας των ρητών αριθμών (κλασμάτων, δεκαδικών και ποσοστών) στο Δημοτικό Σχολείο. Είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία του εργαστηρίου των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής,του ΠΤΔΕ Δυτ. Μακεδονίας υπό την εποπτεία του καθηγητή κ. Χαράλαμπου Λεμονίδη,γιατί θεωρούμε ότι η διδασκαλία των εννοιών αυτών θέτει πολλά προβλήματα σε μαθητές και δασκάλους. Το blog περιέχει υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες με μαθηματικά παιχνίδια που αποτελούν συμπληρωματικό υλικό δραστηριοτήτων που γίνονται στο σχολείο μας.

Περιγραφή


Το μάθημα αυτό είναι επαναληπτικό μάθημα στους στόχους των προηγούμενων τριών μαθημάτων, δηλαδή των μαθημάτων 5, 6 και 7. Θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές δραστηριότητες στα θέματα της πρόσθεσης και αφαίρεσης ομωνύμων κλασμάτων  καθώς και στον πολλαπλασιασμό κλάσματος με ακέραιο αριθμό.

Με αυτήν την μικροεφαρμογή οι μαθητές ασκούνται αφενός στο να μετατρέπουν και να βρίσκουν ισοδύναμα κλάσματα αλλά και αφετέρου να συγκρίνουν κλάσματα βρίσκοντας και τοποθετώντας ένα κλάσμα μεταξύ δύο άλλων επάνω στην αριθμογραμμή.

Αρχικά παρουσιάζεται μια εικόνα  και ζητείται να μετατραπούν τα δύο κλάσματα σε ισοδύναμα, δηλαδή να έχουν τον ίδιο παρονομαστή. Αφού απαντηθεί σωστά η ερώτηση και συμπληρωθούν τα ισοδύναμα ½=3/6 και 4/6=4/6. Η εφαρμογή επιβεβαιώνει τη σωστή απάντηση και παρουσιάζει μια αριθμογραμμή βαθμολογημένη με μονάδα το 1/6 και ζητά να προσδιορίσουμε επάνω σε αυτήν την θέση του 4/6.

Αναρτήθηκε από σε σε Δ τάξη

Παιχνίδι «Ο επισκέπτης με το σκούτερ»


Βοηθήστε τον μαθητή να αγοράσει ένα σκούτερ που θα τον βοηθήσει στο μοίρασμα των εφημερίδων.

 

Αναρτήθηκε από σε σε Δ τάξη

Στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι να φτάσουν όλες οι κόκκινες μάρκες στο δεξί μέρος 1, με όσο τον δυνατόν λιγότερες κάρτες.
Πατάμε επάνω στην στοίβα με τις κλειστές κάρτες και ανοίγει μια κάρτα η οποία θα είναι η
κάρτα στόχος.
Σύμφωνα με αυτήν την κάρτα μετακινούμε μια ή περισσότερες μάρκες ώστε το άθροισμα των κλασμάτων που μετακινήθηκαν να είναι μικρότερο ή ίσο με το κλάσμα στόχο.
Για παράδειγμα, ανοίξει κάρτα ¾ μπορούμε να μετακινήσουμε τη μάρκα σε μια γραμμή στη θέση ¾ ή σε δύο γραμμές στη θέση ¼ και 4/8 επειδή 4/8=2/4 και ¼+2/4=3/4.

Αναρτήθηκε από σε σε Δ τάξη

 

Στο παιχνίδι αυτό, ο Γράμπι το ανθρωπάκι της εικόνα ς, πηγαίνει και κρύβεται πίσω από τον πράσινο φράχτη στο βάθος και δηλώνεται σε πόσα μέρη χωρίζεται ο τοίχος π.χ. σε 9 μέρη.
Ο μαθητής λοιπόν σχηματίζει ένα κλάσμα επάνω στο χώρο του κλάσματος γράφοντας τον αριθμητή π.χ. 6/9 ώστε να πετύχει τη θέση που κρύφτηκε ο Γκράμι. Αν πετύχει τη θέση επιβραβεύεται ο μαθητής, αν όμως κάνει λάθος του λέει το παιχνίδι ότι το κλάσμα είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο και ο μαθητής αλλάζει το κλάσμα ώστε να το κάνει μεγαλύτερο ή μικρότερο αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο επίσης ο μαθητής ασκείται στο ότι όταν μεγαλώνει ή μικραίνει τον αριθμητή του κλάσματος αν τίστοιχα μεγαλώνει ή μικραίνει και το κλάσμα.

 

Αναρτήθηκε από σε σε Δ τάξη

Με αυτό το εργαλείο μπορούμε να έχουμε μεταβλητές αριθμογραμμές με υποδιαιρέσεις από ½ μέχρι 1/15 που ρυθμίζονται με το βελάκια από την επιλογή step size. Επίσης από το κουμπί New Bar μπορούμε να επιλέγουμε κλασματικές μπάρες ή λωρίδες με διαφορετικά χρώματα τις οποίες μπορούμε να μετακινούμε επάνω στο χώρο εργασίας της εφαρμογής και να τις αντιστοιχίζουμε με την αριθμογραμμή.
Για παράδειγμα, ο δάσκαλος μπορεί να προτείνει την εξής άσκηση: Σχηματίστε μια αριθμογραμμή με μονάδα μέτρησης π.χ. το 1/6. Πάνω στην αριθμογραμμή πάρτε τα κλάσματα όπως π.χ. το 4/6 ή 8/6 και αναλύστε τα σε άθροισμα άλλων ομωνύμων κλασμάτων ή αν είναι καταχρηστικά κλάσματα σε άθροισμα ακεραίων και κλασμάτων, δημιουργώντας μπάρες κλασμάτων από την αρχή 0 οι οποίες θα είναι συνεχόμενες η μία μετά την άλλη. Πηγαίνουμε στην αντίστοιχη εφαρμογή και πατάμε το κουμπί clear για να καθαρίσει η οθόνη. Με τα βελάκια στο κουμπί step size επιλέγουμε το 1/6 που θα είναι η μονάδα
μέτρησης στην αριθμογραμμή.

Με αυτό το εργαλείο μπορούμε να έχουμε μεταβλητές αριθμογραμμές με υποδιαιρέσεις από ½ μέχρι 1/15 που ρυθμίζονται με το βελάκια από την επιλογή step size. Επίσης από το κουμπί New Bar μπορούμε να επιλέγουμε κλασματικές μπάρες ή λωρίδες με διαφορετικά χρώματα τις οποίες μπορούμε να μετακινούμε επάνω στο χώρο εργασίας της εφαρμογής και να τις αντιστοιχίζουμε με την αριθμογραμμή.
Για παράδειγμα, ο δάσκαλος μπορεί να προτείνει την εξής άσκηση: Σχηματίστε μια αριθμογραμμή με μονάδα μέτρησης το 1/5 και πάνω σε αυτήν δημιουργήστε από την αρχή του άξονα 0/5 τις μπάρες με μήκη 2/5, 5/5, 7/5 και διαφορετικά χρώματα.
Πηγαίνουμε στην αντίστοιχη εφαρμογή και πατάμε το κουμπί clear για να καθαρίσει η οθόνη. Με τα βελάκια στο κουμπί step size επιλέγουμε το 1/5 που θα είναι η μονάδα μέτρησης στην αριθμογραμμή. Αριστερά στα κουτάκια του New Bar επιλέγουμε κάθε φορά τη μπάρα ή λωρίδα του κλάσματος όπως 2/5 και δίνουμε το χρώμα κίτρινο, 5/5 με χρώμα πορτοκαλί και 7/5 με χρώμα πράσινο μετακινούμε όλες τις λωρίδες ώστε να ξεκινούν από την αρχή 0/5.Μπορούμε να κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις για τα μήκη των λωρίδων όπως το 5/5 αντιστοιχεί στο 1, το 7/5 είναι μεγαλύτερο από 1. Το 2/5 είναι δύο φορές το μήκος 1/5 το οποίο μπορούμε να σχηματίσουμε και να μετρήσουμε με αυτό το 2/5.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ισοδύναμων κλασμάτων και έλεγχο του αποτελέσματος.
Εδώ μπορεί κάποιος να επιλέξει να δουλέψει με τετράγωνα ή κύκλους επιλέγοντας Square ή Circle από την επάνω οριζόντια γραμμή εργαλείων. Διατίθενται έτοιμες αναπαραστάσεις κλασμάτων (επιλογή Automatic) αλλά υπάρχει και η δυνατότητα κατασκευής δικών μας κλασμάτων (επιλογή Build Your Own). Υπάρχουν τρία σχήματα ένα επάνω και δύο κάτω, με διαφορετικά χρώματα, στα οποία μπορούμε να χωρίσουμε μέχρι 16 οριζόντια και μέχρι 16 κάθετα ίσα κομμάτια δηλαδή μέχρι 256 τετραγωνάκια (αντίστοιχα στον κύκλο μέχρι 24 τόξα). Η μικροεφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στα σχήματα να χωριστούν σε όσα μέρη θέλουμε και να προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο ένα κλάσμα. Στη μέση της εφαρμογής υπάρχει μια αριθμογραμμή με βαθμολόγηση από το 0 έως 1. Έτσι, κάθε φορά που κατασκευάζουμε ένα κλάσμα εκτός από τη εικονική αναπαράσταση κατασκευάζεται συγχρόνως και ένα κλάσμα πάνω στην αριθμογραμμή. Όταν τα κλάσματα που κατασκευάζονται στις τρεις εικόνες είναι ισοδύναμα οι τρεις αριθμοί επάνω στην αριθμογραμμή συμπίπτουν.

Αναρτήθηκε από σε σε Δ τάξη

 

Δίνεται η εικόνα ενός κλάσματος και η συμβολική του γραφή. Ο μαθητής πρέπει να βρει και να συμπληρώσει στις κενές θέσεις ένα ισοδύναμο κλάσμα. Για να προσδιορίσει τον παρονομαστή του ισοδυνάμου κλάσματος θα πρέπει να δοκιμάσει διάφορους αριθμούς με τα βελάκια στο κουμπί που λέει
pieces. Προσδιορίζοντας λοιπόν στο σημείο αυτό έναν αριθμό η εικόνα χωρίζεται σε τόσα κομμάτια, αν ο αριθμός αυτός δεν είναι ο σωστός π.χ. 12 οι γραμμές στο χωρισμό δεν συμπίπτουν και φαίνονται όπως στην παρακάτω εικόνα. Όταν ο αριθμός που διαλέγουμε στο μέρος pieces είναι ο σωστός, δηλαδή ο παρονομαστής ισοδυνάμου κλάσματος τότε οι γραμμές συμπίπτουν και μπορούμε να συμπληρώσουμε το σωστό κλάσμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Μπορούμε να ελέγξουμε την ορθότητα του αποτελέσματος πατώντας το κουμπί Check.
 
Με ετικέτα στο: Ισοδύναμα κλάσματα

Τελευταία νέα