Ίδρυση Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών

 

Το σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2008-09 και για την τριετία 2008-2011 υπαγόταν στο τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

 

Η πρόταση ίδρυσης του Πειραματικού Σχολείου " Κωνσταντινος Καραμανλής "

 

Η απάντηση του Κου Τριάρχου , Προέδρου του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονία.


Η κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Ίδρυση του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου " Κωνσταντινος Καραμανλής "

Η Απόφαση του Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονία που θέτει υπο την Αιγίδα του το Πειραματικό
Δημοτικό Σχολείο " Κωνσταντίνος Καραμανλής "


Διαδικασία επιλογής μαθητών στα Πειραματικά σχολεία

 

Σύμφωνα με το Νόμο 3966/2011 τα  Πειραματικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα  αξιολογήθηκαν από τη  Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)  για το χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.)από το σχολικό έτος 2011-12. Σύμφωνα με αυτά το Πειραματικό Σχολείο Σερρών "Κωνσταντίνος Καραμανλής" περιλαμβάνοταν στα 15 Δημοτικά Σχολεία που εκπλήρωναν τα αξιολογικά κριτήρια που είχε θέσει η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων  σύμφωνα με υπουργική απόφαση      και με συγκεκριμμένη μεθοδολογία και τα οποία ήταν:

  • Τα τυπικά προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΜΣ, Διδακτορικό)
  • Η παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αυτή πιστοποιείται από τις δύο καλύτερες κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Η παρουσία καθηγητών μουσικής και καλλιτεχνικών μαθημάτων πιστοποιείται και με τη συμμετοχή τους σε δημόσια αναγνωρισμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
  • Οι δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και η κοινωνική προσφορά του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία
  • Η εμπειρία του σχολείου α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων κλπ και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων
  • Η εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης /αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας
  • Η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων.

Ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία επελέγησαν:

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1

9100203

2Ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

2

9200406

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

3

9060439

8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ  Π.Τ.Δ.Ε.)

9060479

2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ  Π.Τ.Δ.Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

9060552

2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

4

9110248

1Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

5

9050020

2Ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

9050021

1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

9050923

3/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

6

9100040

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

7

9200405

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

8

9050019

1Ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

9

9190130

3Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

10

9470186

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

11

9190016

1Ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)

12

9521475

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ»

13

9520037

1Ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ

9520272

1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

9520271

3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ- ΡΑΛΛΕΙΟ

14

9100214

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

15

9190494

2Ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

9190498

3Ο 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

σύμφωνα με την παρακάτω βαθμολογία:

 

(9100203) 2o 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ57,58

(9050021) 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΔΕ Π.Α.49,31

(9190664) 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ39,58

(9190494) 2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ37,95

(9190412) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ)37,46

(9190498) 3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ37,16

(9200406) 2o Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων36,53

(9060552) 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)36,43

(9060439) 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)34,77

(9520272) 1/Θ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΤΔΕ Π.Α.32,50

(9110248) 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ31,86

(9050020) 2ο 6/θ Πειραματικό Δ.Σ Αθηνών Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α.31,61

(9060479) 2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ31,10

(9100040) 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ30,94

(9200405) 1o Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων Ζ.Π.Α. ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο30,43

(9190497) 4o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ29,94

(9190495) 1o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ29,66

(9050019) 1ο 6/θ Πειραματικό Δ.Σ Αθηνών28,31

(9190130) 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ27,10

(9470186) 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ26,94

(9190501) 10o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ25,99

(9190016) 1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ25,26

(9521475) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ"22,96

(9520037) 1ο 6/θέσιο Πειραματικό Δ.Σ Πειραιά22,46

(9520271) 3/Θ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΤΔΕ Π.Α.20,25

(9100214) ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Σ.Σ.ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ19,78

(9470180) 1ο Πειραματικό Φλώρινας19,71

(9520812) 2ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ19,09

(9050659) 6/θ Πειραματικό Δ.Σ Αθηνών18,50

(9350107) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ "Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ"18,43

(9520337) 2ο 6/θέσιο Πειραματικό Δ.Σ Πειραιά17,46

(9051345) 6/θ Ειδικό Πειραματικό Δ.Σ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών17,01

(9050923) 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΔΕ Π.Α.16,98

(9510043) 7ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΑΓ.ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΧΙΟΥ8,25

(9110321) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ6,60

(9200599) Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων4,54

όπως προέκυψε από την αξιολόγηση στα επί μέρους  κριτήρια:

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 ΣΥΝΟΛΟ
1 9100203 2o 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 4,09 1,36 27,69 15,94 0,00 8,50 57,58
2 9190412 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 3,75 0,94 18,15 5,62 0,00 9,00 37,46
3 9200406 2o Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων 1,67 2,50 20,02 5,84 0,00 6,50 36,53
4 9060439 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ           (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 4,17 1,67 6,74 5,69 9,00 7,50 34,77
5 9110248 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1,20 0,00 9,80 4,86 9,00 7,00 31,86
6 9050020 2ο 6/θ Πειραματικό Δ.Σ Αθηνών Π.Τ.Δ.Ε.  Π.Α. 5,77 2,25 10,74 5,85 0,00 7,00 31,61
7 9100040 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 5,00 1,25 9,42 7,27 0,00 8,00 30,94
8 9200405 1o Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων Ζ.Π.Α. ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο 1,50 0,75 16,08 5,60 0,00 6,50 30,43
9 9050019 1ο 6/θ Πειραματικό Δ.Σ Αθηνών 6,25 2,50 8,66 3,90 0,00 7,00 28,31
10 9190130 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 7,76 3,88 6,82 3,14 0,00 5,50 27,10
11 9470186 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6,00 6,00 3,19 3,75 0,00 8,00 26,94
12 9190016 1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5,56 3,48 5,62 3,60 0,00 7,00 25,26
13 9521475 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ" 3,53 0,00 8,66 3,77 0,00 7,00 22,96
14 9520037 1ο 6/θέσιο Πειραματικό Δ.Σ Πειραιά 2,50 1,25 8,21 3,50 0,00 7,00 22,46
15 9100214 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Σ.Σ.ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 0,00 0,00 2,42 3,36 9,00 5,00 19,78