Για τη μύηση των μαθητών στο πνεύμα της δημιουργικής γραφής επεξεργαστήκαμε τις παρακάτω δραστηριότητες οι οποίες προωθούν την καλλιέργεια της αποκλίνουσας και της δημιουργικής σκέψης.

® Συμπλήρωση σχεδίων με πρωτότυπο τρόπο (δίνεται ένα οπτικό ερέθισμα με ανοικτές      

   γραμμές και ο μαθητής συμπληρώνει συνειρμικά την εκδοχή του)

® Συμπλήρωση σχημάτων (δίνονται έξι κύκλοι και το άτομο τους δίνει όποια μορφή

   επιθυμεί)

® Σχεδιάζουν πάνω σε μια ευθεία διάφορα αντικείμενα ή σύμβολα,γράμματα, αριθμούς,

   κ.λ.π.)

   Στη συνέχεια με ερέθισμα το όνομα του εργαστηρίου δημιουργήσαμε σύνολα λέξεων τα οποία εισαγάγαμε σε πρωτότυπα σχήματα (σύννεφα λέξεων) με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή με τελικό σκοπό τη σύνθεση αφίσας για τον όμιλο:

®Μέθοδος: Ιδεοκαταιγίδα (brainstorming)

 

®ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ : Tagxedo

 Διαβάστε επίσης: