Κανόνες λειτουργίας Εκπαιδευτικών Ομίλων

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.    Η συμμετοχή των μαθητών στους μαθητικούς ομίλους δεν είναι υποχρεωτική

2.    Στους μαθητικούς ομίλους του σχολείου μας μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων. Καραμανλής» αλλά και άλλα δημοτικά σχολεία της πόλης.

3.    Ένας μαθητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε περισσότερους από έναν ομίλους.

4.    Αν ο αριθμός των μαθητών που εγγράφονται σε έναν όμιλο ξεπερνάει τις προσφερόμενες θέσεις, θα γίνεται κλήρωση.

5.    Αν ένας μαθητής θελήσει να εγγραφεί σε δεύτερο όμιλο του σχολείου, θα προηγηθούν πρώτα αυτοί που δεν έχουν εγγραφεί σε κανέναν όμιλο.

6.    Η ευθύνη έγκαιρης προσέλευσης των μαθητών και αποχώρησης από το σχολείο βαραίνει αποκλειστικά τους γονείς. Μετά το πέρας των μαθημάτων, το σχολείο θα κλείνει.

7.    Στην περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών, ο μαθητής που απουσιάζει θα αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.

8.    Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή, ο κηδεμόνας του υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα το σχολείου.

9.    Οι δράσεις που θα πραγματοποιούνται εντός των ομίλων δεν βαθμολογούνται, δε συνδέονται με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και δε δημιουργούν υποχρεώσεις μελέτης για το σπίτι στους μαθητές που συμμετέχουν.

10.    Η συμμετοχή των μαθητών στους ομίλους είναι δωρεάν.

11.    Δικαίωμα συμμετοχής στους μαθητικούς ομίλους θα έχουν μαθητές από όλα τα σχολεία του Ν. Σερρών.

12.    Ζητήματα όπως: ο αριθμός των μαθητών ανά όμιλο, οι ώρες λειτουργίας, το περιεχόμενο των δράσεων κλπ είναι της αποκλειστικής ευθύνης των υπευθύνων των ομίλων και μπορούν να τροποποιούνται αν κρίνεται σωστό.  

13.    Οι αιτήσεις εγγραφής στους Ομίλους υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους κηδεμόνες των μαθητών.