Συμμετοχή του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο πρόγραμμα Erasmus "Βήματα στο μέλλον χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση-Steps into the future with ICT 2022-1-EL01-KA122-SCH"

mera 6

Το Ευρωπαϊκό έργο “Steps into the future with ICT” με αριθμό 2022-1-EL01- KA122-SCH-000078903 χρηματοδοτήθηκε από το ΙΚΥ και το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενισχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, ώστε να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα και να συμβαδίσουν με τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα διδασκαλίας, Απώτερος σκοπός η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών μας, ο ψηφιακός τους εγγραμματισμός και η ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξέλιξή τους.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο “Augmented Reality and Digital Education” πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας και από το σχολείο μας συμμετείχαν οι εξής τέσσερις εκπαιδευτικοί:
-    Κυριαζίδης Σπυρίδων
-    Λεπτοκαρίδου Ελισάβετ
-    Αναγνωστίδου Μαρία
-    Τραγούδα Αικατερίνη
Η ομάδα των συμμετεχόντων του προγράμματος αποτελούνταν από συνολικά 19 εκπαιδευτικούς. Η ποικιλομορφία των ειδικοτήτων έκανε το μάθημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μιας και οι επιμορφούμενοι ήταν διευθυντές, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές γενικών και τεχνικών λυκείων. Ο οργανισμός που διοργάνωσε το πρόγραμμα επιμόρφωσης, Sherlock edu, είναι ένας οργανισμός κατάρτισης προσωπικού που προσφέρει μαθήματα σχεδιασμένα για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες στις τάξεις τους και επίσης να ενδυναμώσουν και να υποστηρίξουν τη μάθηση με τις ΤΠΕ. Ο οργανισμός προσφέρει μια επισκόπηση για τις καλύτερες εφαρμογές, τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες, τα κοινωνικά δίκτυα και τους ψηφιακούς πόρους γενικότερα. Tο μάθημα το οποίο επελέγην (AR και VR στην εκπαίδευση), εκπλήρωσε τους σκοπούς και τους στόχους που θέσαμε.
Το πρόγραμμα παρακολούθησης συνεδριών:

 

ΗΜΕΡΑ 1η Δευτέρα, 15 ΜΑΪΟΥ 2023

Welcome and intro, frames and expectations
Τι είναι επαυξημένη πραγματικότητα; [Ορισμός και παραδείγματα]
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην εικονική και στην επαυξημένη πραγματικότητα;

mera 1

 

ΗΜΕΡΑ 2η Τρίτη, 16 ΜΑΪΟΥ 2023
AR and Digital Education deepdive - Augmented Reality technology
Πως χρησιμοποιείται σήμερα η επαυξημένη πραγματικότητα;
Πως μπορεί η επαυξημένη πραγματικότητα να βελτιώσει την εκπαίδευση;
Πως μπορεί η επαυξημένη πραγματικότητα να βοηθήσει τους μαθητές;

mera 2

 

 

ΗΜΕΡΑ 3η Τετάρτη, 17 ΜΑΪΟΥ 2023

Επαυξημένη πραγματικότητα και ήχος.
Επαυξημένη πραγματικότητα και οπτικοποίηση δεδομένων.

mera 3

 

ΗΜΕΡΑ 4η Πέμπτη, 18 ΜΑΪΟΥ 2023

Εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας στην τάξη. Επαυξημένη πραγματικότητα και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

mera 4

 

ΗΜΕΡΑ 5η Παρασκευή, 19 ΜΑΪΟΥ 2023

Παρουσίαση εργασιών των εκπαιδευομένων.

mera 5

 

 

Στο   τέλος  της 5ης ημέρας  δόθηκαν  οι  βεβαιώσεις  συμμετοχής  και  έγιναν      οι απαραίτητες κινήσεις για περαιτέρω συνεργασία τόσο μεταξύ των    επιμορφούμενων
όσο και με την επιμορφώτρια του προγράμματος (eTwinning, Erasmus +...)

mera 6