Επαναληπτικό κριτήριο, Κεφάλαια 25-29-Εξισώσεις, Μαθηματικά, Στ τάξη