Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο εκπαιδευτικός όμιλος με τίτλο:

"Νέες Τεχνολογίες και  Μαθηματικά στη Β΄τάξη", αφού οι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή της χρονιάς επιτεύχθηκαν.Τα παιδιά με παιχνιώδη τρόπο και μέσω της μαθηματικής σκέψης έμαθαν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εργαλείο, να κάνουν ουσιαστική χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλλιέργησαν ομαδοσυνεργατικό πνέυμα. Ως υπεύθυνος δάσκαλος του ομίλου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές που παρακολούθησαν με ζήλο και εξαιρετικό ενδιαφέρον το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα καθώς και τον διευθυντή και τους γονείς που ήταν αρωγοί κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα κυριότερα σημεία της διδακτικής πορείας του καινοτόμου αυτού εκπαιδευτικού ομίλου.

 

Διαβάστε επίσης: