Εξασκούμαι στην προπαίδεια παίζοντας-Μαθηματικά Γ τάξη

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης:Δημιουργώντας εκπαιδευτικές εφαρμογές με το Powerpoint 2013

Δημιουργός: Βερβέρη Ηλιάννα

Επιμορφωτής: Σπύρος Κυριαζίδης

Η προπαίδεια μέχρι το 10

Η προπαίδεια του 10

Η προπαίδεια του 9

Η προπαίδεια του 8

Η προπαίδεια του 7

Η προπαίδεια του 6

Η προπαίδεια του 5

Η προπαίδεια του 4

Η προπαίδεια του 3

Η προπαίδεια του 2

«Μοτίβα»-Κεφάλαιο 19 «Γνωρίζω καλύτερα τα αριθμητικά μοτίβα» Εισαγωγή στην προπαίδεια-Μαθηματικά Α και Β τάξη

Εξασκούμαι στην προπαίδεια παίζοντας

Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4

Εκπαιδευτικό σενάριο: Η προπαίδεια του 4