Μοτίβα-Crack Hacker’s Safe-Κεφάλαιο 27ο  «Μοτίβα»-Κεφάλαιο 19 «Γνωρίζω καλύτερα τα αριθμητικά μοτίβα» Εισαγωγή στην προπαίδεια-Μαθηματικά Α και Β τάξη

crack hacker

 

 

 

 

Μοτίβα

 

1.Όνομα λογισμικού: CrackHackersSafe

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

pbskids.org/cyberchase/math-games/crack-hackers-safe/

Ευρύτερος ιστολογικός τόπος:

pbskids.org/go

 

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 27ο «Μοτίβα»

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο τηςΒ΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 19 «Γνωρίζω καλύτερα τα αριθμητικά μοτίβα» Εισαγωγή στην προπαίδεια

Στόχοι λογισμικού:

Στόχος του λογισμικού είναι η εξάσκηση του μαθητή στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των μοτίβων και της κανονικότητας.

 

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για την Α΄ δημοτικού:

Ο μαθητής μαθαίνει να:

αναγνωρίζει την ύπαρξη μεταβαλλόμενης κανονικότητας (Α΄, Α1)

συμπληρώνει, επαναλαμβανόμενες και μεταβαλλόμενες αυξανόμενες κανονικότητες (Α΄, Α2).

αναγνωρίζει την ύπαρξη μεταβαλλόμενης κανονικότητας (Β΄, Α1)

συμπληρώνει, επαναλαμβανόμενες και μεταβαλλόμενες (αυξανόμενες) κανονικότητες (Β΄, Α2)

κατασκευάζει επαναλαμβανόμενες και μεταβαλλόμενες κανονικότητες (Β΄, Α4).

συνεχίζει συμμετρικά μοτίβα (Β΄, Γ11).

 

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τη Β΄ δημοτικού:

Ο μαθητής μέσα από το λογισμικό:   

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Ο παίχτης παρατηρεί την κανονικότητα των αριθμών που του δίνονται καθώς και το μοτίβο των χρωμάτων και των σχημάτων, και στη συνέχεια βρίσκει τον επόμενο αριθμό και το τμήμα του μοτίβου.

Διαβάστε επίσης: