Εκπαιδευτικό σενάριο "Η προπαίδεια του τέσσερα"

 

Δημιουργός: Κιννά Πασχαλίνα

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Μαθηματικά, Γλώσσα, ΤΠΕ

Τάξη : Β΄ τάξη δημοτικού. ( Μαθηματικά Β΄ τάξης , κεφάλαιο 25, «Βρίσκω την προπαίδεια του 4» τεύχος Α΄ , σελίδες 68-69 )

Διάρκεια : 2 ώρες

Αριθμός παιδιών: 22

Συμβατότητα με τα ΔΕΠΣ και τα ΑΠΣ:

Το σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας του βιβλίου μαθηματικών της Β΄ τάξης και οι στόχοι άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών.

Οργάνωση διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:

Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Οι μαθητές χωρίζονται σε οχτώ ομάδες των δύο ατόμων και σε δύο ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Ο καθένας αναλαμβάνει και ένα ρόλο, όπως διαχειριστής Η/Υ, γραμματέας και εκφωνητής, οι οποίοι όμως εναλλάσσονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους. Θα πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα τα φύλλα εργασίας σε κάθε σταθμό εργασίας και φυσικά θα είναι εγκατεστημένα τα αντίστοιχα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Ο εκπαιδευτικός θα αξιοποιήσει τα παρακάτω λογισμικά, τα οποία θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα από πριν στους Η/Υ.

Το λογισμικό Εxcel (λογιστικό φύλλο)

Το λογισμικό Μαθηματικά Γ΄- Δ΄ δημοτικού ο πολλαπλασιασμός

Από το λογισμικό Μαθηματικά Ε΄ και Στ ΄τάξης το περιδέραιο και το

Το λογισμικό Inspiration

Ακόμη θα χρησιμοποιηθούν

Τέσσερις καρτέλες – ζωγραφιές που αντιστοιχούν στις τέσσερις εποχές του χρόνου με τους τρεις μήνες.

Αριθμογραμμή ως το 100, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην αίθουσα πληροφορικής από τη δασκάλα της τάξης

Γνωστικά προαπαιτούμενα

 

Τα παιδιά έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα:

Τις βασικές δεξιότητες Η/Υ, μπορούν να χειρίζονται το ποντίκι, όπως μαρκάρισμα , σύρσιμο του ποντικιού, δεξί- αριστερό κλικ.

Μπορούν να χειρίζονται το πληκτρολόγιο

Έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον του λογιστικού φύλλου

Έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον των λογισμικών Μαθηματικά Γ΄ -Δ΄ τάξης ,Ο πολλαπλασιασμός και Μαθηματικά Ε΄-ΣΤ΄ τάξης το περιδέραιο.

Να μπορούν να αθροίζουν με όποιον τρόπο μπορούν (δάχτυλα, απαρίθμηση, με το διπλάσιο, με την υπέρβαση της δεκάδας) μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς.

Να μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες των δύο-τριών ατόμων...

propaideia toy tessera1

 

 

propaideia toy tessera2

 

propaideia toy tessera3

 

Το σενάριο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ:

Διαβάστε επίσης: