Ζώα-Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα-Κεφάλαιο 5-Φυσικά-Στ τάξη


Δημιουργός: Νίκος Τσούκας

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης: Δημιουργώντας εκπαιδευτικές εφαρμογές με το PowerPoint 2013

Επιμορφωτής προγράμματος : Σπύρος Κυριαζίδης

 

Τα θηλαστικά