Ο φίλος μας το περιβάλλον-Γλώσσα Ε τάξη

tis glossa rodi kai rodani

 

Εκπαιδευτικός: Τσελεπή Σοφία

 

 

Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της ενότητας-Ο φίλος μας το περιβάλλον-Ενότητα 1η
    Οι χρόνοι του ρήματος
Χρονικά Επιρρήματα  
φράσεις με προθέσεις
Χρονικές προτάσεις
Καταλήξεις ρημάτων –ε και –αι