«Εισαγωγή  μαθητών και σχετικές  ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά  Σχολεία  (Π.Π.Σ.)  για  το  σχολικό  έτος  2013 – 2014»

Σας διαβιβάζουμε, την με αριθ. πρωτ. 34520/Δ1/12/03/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 600/τβ/14-03-2013) με θέμα: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013 – 2014».

Το αρχείο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.