Αποτελέσματα κλήρωσης εισαγωγής μαθητών για την Α τάξη για το σχολικό έτος 2017-18

 Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών να επικοινωνήσουν με το Δημοτικό Σχολείο ή το Νηπιαγωγείο όπου έχουν εγγραφεί τα παιδιά τους για να μας προσκομίσουν οι διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων ή των Νηπιαγωγείων το Πιστοποιητικό αποφοίτησης από το Νηπιαγωγείο. Επίσης να δηλώσουν στη διεύθυνση του σχολείου μας αν επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους στο ολοήμερο ή στην πρωινή υποδοχή.