Παιχνίδι "Φιδάκι" -Μαθαίνω την Ευρωπαϊκή Ένωση-Teachers for Europe-Εφαρμογή

Οι ερωτήσεις αφορούν εφαρμογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.