Γεωμετρικά σχήματα, πολύγωνα- Κεφάλαιο 56-Μαθηματικά Στ τάξη

polygona

Εκπαιδευτικός: Σπύρος Κυριαζίδης

 

 

 

 Στην εφαρμογή μπορούμε να δούμε τον αριθμό των διαγωνίων που μπορούμε να τραβήξουμε από μια κορυφή ένος κανονικού πολύγωνου.

Ερωτήσεις που μπορούμε να θέσουμε στους μαθητές:

Πόσες διαγώνιους μπορούμε να τραβήξουμε από μια κορυφή ένος τετράγωνου, κανονικού πεντάγωνού, εξάγωνου κ.λ.π.;

Πόσες διαγώνιες μπορούμε να τραβήξουμε από την κορυφή ενός τρίγωνου;

Όροι που μπορούν να συζητηθούν στην τάξη:

Κανονικό πολύγωνο,διαγώνιος κανονικού πολύγωνου

Τα κλειστά σχήματα που έχουν τουλάχιστον 3 πλευρές και 3 γωνίες λέγονται πολύγωνα. Τα πολύγωνα που έχουν όλες τις πλευρές και τις γωνίες τους ίσες μεταξύ τους λέγονται κανονικά πολύγωνα.
Στα πολύγωνα το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο κορυφές, όταν δεν είναι πλευρά, λέγεται διαγώνιος.

 

 

 

Διαβάστε επίσης: