ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΕΡΡΩΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα)

Ergastiria deksiotiton

Δημιουργός άρθρου-παρουσίασης-Info graphic: Τσελεπή Σοφία

 

Όραμα μας είναι η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα στην οποία εκπαιδευτικοί και μαθητές σε συνεργασία μεταξύ τους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, ακολουθώντας τα δημοκρατικά ιδεώδη, δημιουργούν, καινοτομούν και οικοδομούν γνώση και μάθηση μέσα σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον. Οραματιζόμαστε αυριανούς πολίτες με αναπτυγμένες δεξιότητες της ζωής και του νου, με ψηφιακές δεξιότητες, με θετικές στάσεις και πεποιθήσεις, με κοινωνική ευθύνη, οικολογική συνείδηση, ενσυναίσθηση, γνώση των δικαιωμάτων τους, που θα ενδιαφέρονται για τη βελτίωση τόσο της δικής τους ζωής όσο και της κοινωνίας.