Επαναληπτική δοκιμασια,Γλώσσα, Α τάξη, Ενότητα:Το κοχύλι