Από την αποκωδικοποίηση στην κατανόηση-Φύλλα εργασίας-Ένα γράμμα για την Ιωάννα,Δώρα για την Ιωάννα,Τι κρύβει το μπαούλο, Καράβια-Γλώσσα Α τάξη

Η ανάγνωση είναι μία γνωστική λειτουργία, αφού συντελεί στη μάθηση και γενικά στην απόκτηση γνώσεων. Κατά την ανάγνωση επιτυγχάνεται η κατανόηση των εννοιών για να ακολουθήσει η γνωστική επεξεργασία τους στο επίπεδο της σκέψης.
Η ανάγνωση περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητες λειτουργίες, την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση. Αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου σημαίνει την αναγνώριση των γραπτών συμβόλων που αποτελούν τον γραπτό κώδικα και τη μετάφρασή τους σε φωνήματα που οδηγούν στην κατανόηση. Η κατανόηση είναι η δεύτερη λειτουργία και είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάγνωσης

 

.
Δηλαδή, ανάγνωση μιας λέξης σημαίνει αποκωδικοποίηση των γραμμάτων της και κατανόηση της σημασίας της.

 

Παρατίθενται εργασίες που αφορούν την κατανόηση από τη δασκάλα της Α τάξης Αναστασίας Δράκογλου από συγκεκριμένες ενότητες του βιβλίου του μαθητή της Α τάξης:

Ένα γράμμα για την Ιωάννα (1)

Ένα γράμμα για την Ιωάννα (2)

Δώρα για την Ιωάννα

Τι κρύβει το μπαούλο

Καράβια