Η Μικρασιατική εκστρατεία και η καταστροφή της Σμύρνης-Κεφάλαιο 5-Ιστορία Στ τάξη-Ιστοριογραμμή

katastrofi smirni

 Εκπαιδευτικός: Παραλίκα Μαρία

 

 

H εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου "Δημιουργώντας εκπαιδευτικές εφαρμογές με το PowerPoint 2013".


Διαβάστε επίσης: