Μαθητική εφημερίδα μαθητών και μαθητριών της Γ ΄ τάξης του Π.Π.Δ.Σ.Σ.