Μαθαίνω σκάκι, Γνωρίζω τους κανόνες του παιχνιδιού