Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων για το σχολ. Έτος 2015-16

Για το σχολ. Έτος 2015-16 θα λειτουργήσουν στο σχολείο μας οι παρακάτω όμιλοι:

 

Όμιλος "Με το παραμύθι και το μύθο". Ο Όμιλος θα απευθύνεται στους μαθητές της Β τάξης του σχολείου.

Σκοποί και στόχοι του Ομίλου

Αίτηση γονέα

Όμιλος "Τέχνη και έκφραση στο σχολείο"

Σκοποί και στόχοι του Ομίλου

Αίτηση γονέα

Όμιλος "Δημιουργικά παιχνίδια".

Σκοποί και στόχοι του Ομίλου

Αίτηση γονέα

Όμιλος "Σκακιστικά ταξίδια"

Σκοποί και στόχοι του Ομίλου

Αίτηση γονέα

Όμιλος μαθηματικών

Σκοποί και στόχοι του ομίλου

Αίτηση γονέα

Όμιλος "Παιχνίδια Επιστήμης"

Σκοποί και στόχοι του ομίλου

Αίτηση γονέα

Όμιλος "Αγγλικής λογοτεχνίας"

Σκοποί και στόχοι του ομίλου

Αίτηση γονέα

Οι αιτήσεις των γονέων μπορούν να στέλνονται στο φαξ του σχολείου: 2321059125, με email στη διεύθυνση mail@dim-peir-serron.ser.sch.gr . Επίσης μπορούν να κατατίθενται στη διεύθυνση του σχολείου ή στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του ομίλου.

Προθεσμία εγραφών από 20/10/2015 μέχρι και 30/10/2015.Οι όμιλοι θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα 2/11/2015.