Επίδειξη πειραμάτων στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Το πρόγραμμα eTwinning είναι η αδελφοποίηση Σχολείων της Ευρώπης.

Δηλαδή ένα Νηπιαγωγείο, ένα Δημοτικό Σχολείο, ένα Γυμνάσιο ή ακόμα κι ένα Λύκειο μπορεί να αδελφοποιηθεί με ένα, ή και περισσότερα Σχολεία της Ευρώπης.Γίνεται μάθημα, γίνεται εκπαίδευση σε Σχολεία που δεν έχουν "τοίχους"

 

.Η φαντασία, η δημιουργικότητα αλλά και η καινοτομία είναι αυτά που ξεχωρίζουν σε τέτοιου είδους συνεργασίες και αδελφοποιήσεις.Τα παιδιά της ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δημητριτσίου από τον Ιανουάριο που μας πέρασε ξεκίνησαν μια συνεργασία με την ΣΤ΄τάξη του Σχολείου Emil Gulian της πόλης Giurgiou της Ρουμανίας.

Η συνεργασία φέρει το ελληνικό όνομα PHENOMENA  με λατινικούς χαρακτήρες.

Αφορά τις κοινές ενότητες της φυσικής στην ΣΤ΄τάξη που είναι ο ηλεκτρισμός, ο μανητισμός και τα οπτικά φαινόμενα. Δεν περιορίζεται όμως μόνο σ' αυτά, διότι επεκτείνεται στην λογοτεχνία (συγγράφοντας ηλεκτρονικό βιβλίο -το πρώτο

μέρος από τους Έλληνες και το δεύτερο από τους Ρουμάνους- και εικονογραφώντας από κοινού το βιβλίο. Η αδελφοποίηση επεκτείνεται  στην μυθολογία αντλώντας πηγές, αλλά και στο χώρο του θεάτρου και της δραματικής τέχνης. Οι τεχνολογίες Τ.Π.Ε. αλλά και η μουσική είναι στον ορίζοντα της δράσης αυτού του Project. Ουσιαστικά όλα τα γνωστικά αντικείμενα της σημερινής εκπαίδευσης εμπλέκονται σ' αυτό το πρόγραμμα.

Ένα μικρό δείγμα από αυτή τη δουλειά είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τέσσερις μαθητές από το Δημητρίτσι, στα παιδιά του Πειραματικού Σχολείου Σερρών, την Τετάρτη 16 Μαΐου 2012.