Αγγλικά στη Β τάξη

Ανακοινώνεται ότι κάθε Δευτέρα και Τρίτη και συγκεκριμένα από τις 12.30-13.10 δηλαδή την 6η ώρα του ημερησίου προγράμματος θα δημιουργηθεί  τμήμα διδασκαλίας του μαθήματος των Αγγλικών.

 

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων σύμφωνα με το Ν.3966 και αφορά νέα γνωστικά αντικείμενα που μπορούν να ενταχθούν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου μετά από απόφαση του επιστημονικού εποπτικού συμβουλίου του σχολείου. Η παρακολούθηση αυτἠς της δράσης προϋποθέτει τη συγκατάθεση των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου. Υπεύθυνη δασκάλα για την υλοποίηση της δράσης είναι η δασκάλα των Αγγλικών κ. Μαρία Παραλίκα.