Στρατηγικές πρόσθεσης με αριθμούς μέχρι το 20-Προσθέτω δυο ίδιους αριθμούς-Βρίσκω τα διπλά-Δραστηριότητα 1-Μαγικός φάκελος-Παιχνίδι

magikos fakelos

 

Δημιουργός: Σπύρος Κυριαζίδης

 

 

Στην πρόσθεση ένας τρόπος μοντελοποίησης της πράξης είναι να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές αντικέιμενα. Μία στρατηγική που χρησιμοποιούν είναι όταν χρησιμοποιούν το διπλάσιο άθροισμα για να προσθέσουν αριθμούς που διαφέρουν κατά μία μονάδα, π.χ. 7+6. Σ' αυτό το παιχνίδι οι μαθητές μαθαίνουν να προσθέτουν διπλάσια αθροίσματα.

Στο κέντρο της εφαρμογής υπάρχει ένας μαγικός φάκελος. Όταν ο μαθητής κάνει κλικ στο χαρτί που βρίσκεται πάνω από τον φάκελο και στο  οποίο αναγράφεται ένας αριθμός, το χαρτί μπαίνει στο φάκελο και όταν βγαίνει από κάτω ο αριθμός διπλασιάζεται. Στο αποτέλεσμα υπάρχει και οπτικοποίηση του αποτελέσματος με διάφορα σχήματα.

Διαβάστε επίσης: