Υπογράμμιση λέξης μέσα σε κείμενο χρησιμοποιώντας τα εναύσματα-Powerpoint 2013

Την παρουσίαση που δημιουργήθηκε μπορείτε να την δείτε παρακάτω.