Το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών, οργανώνει εκπαιδευτικό όμιλο με τίτλο: «Η κυρά Γραμματική συναντά τις Τ.Π.Ε.».

Οι στόχοι τους παραπάνω εκπαιδευτικού ομίλου είναι οι μαθητές να:

 • εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ χρησιμοποιώντας σωστά την ελληνική γλώσσα.
 • εξασκηθούν στα γραμματικά φαινόμενα και στη σωστή χρήση της γραμματικής στην καθημερινότητα.
 • μάθουν τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών που αφορούν το μάθημα της γλώσσας (όπως κειμενογράφο, λογισμικό παρουσίασης, RevelationNaturalArt, Inspiration, kidspiration, κ.ά.).
 • έρθουν σε επαφή με κείμενα που αφορούν προβλήματα της καθημερινότητας χρησιμοποιώντας τον κειμενογράφο.
 • αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο και να μάθουν τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • να γίνουν γνώστες της γραμματικής και να μάθουν να τη χειρίζονται σωστά στον προφορικό και γραπτό λόγο.
  • Γλώσσα: ορθογραφία, σύνταξη, δημιουργία παραγράφων και κειμένου, εισαγωγή εικόνων, δημιουργία κόμικς, κ.ά.
  • Εικαστικά: δημιουργία καλλιτεχνικών δράσεων μέσα από τη χρήση αξιόλογων λογισμικών.
  • Ιστορία: γνωριμία με την τοπική ιστορία μέσω διαδικτύου.
  • Μελέτη Περιβάλλοντος: γνωριμία με εκπαιδευτικά λογισμικά που ταξιδεύουν σε διάφορους τόπους (GoogleEarth, GoogleMaps).

Επίσης, προτείνονται πρωτότυπες δραστηριότητες που δε κουράζουν και επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν δημιουργικά τη σκέψη τους. Επίσης, εκπαιδευτικά λογισμικά και περιβάλλοντα που θα μπορούν να τα επισκεφτούν και να παίξουν με επιλεγμένες εφαρμογές. Ακόμα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την εμπλοκή όλων των μαθημάτων με σκοπό της επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος «Η κυρά Γραμματική συναντά τις Τ.Π.Ε.» θα λειτουργήσει στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών κάθε Δευτέρα 14.00-15.00 για την Δ΄ και Γ΄ τάξη.

Αριθμός μαθητών: 10 (διότι ο εκπαιδευτικός όμιλος θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών).

       Χώρος: Πειραματικό Σχολείο Σερρών

     Χρονική διάρκεια: (διάρκεια κάθε συνάντησης 2 διδακτικές ώρες)

     Στον όμιλο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές του σχολείου.

     Ο υπεύθυνος του ομίλου: Κωδωνάς Ιωάννης