Διαγωνισμός doodles 4 Google-Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

doodle

Το σχολείο μας συμμετείχε στον διαγωνισμό της Google με θέμα τον επανασχεδιασμό του λογοτύπου της.Τα doodles είναι ξεχωριστές εκδόσεις του λογοτύπου της Google που εμφανίζονται στην αρχική της σελίδα. Οι μαθητές με δημιουργική και  καλλιτεχνική διάθεση σχεδίασαν ένα νέο λογότυπο για την Google με θέμα «Η Ελλάδα μου»!

Η εργασία έγινε με την καθοδήγηση της δασκάλας των Τεχνικών κ. Χρυσούλας Βαρσάμη.

Τα έργα που υποβλήθηκαν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό είναι:

Τα έργα που προκρίθηκαν είναι: