Επαναληπτική δοκιμασία, Μαθηματικά Α τάξη, Μάθημα  52 57