Οι φίλοι των αριθμών-Ζευγαράκια αριθμών-Μαθηματικά Α τάξη

Στα πλαίσια των μαθημάτων ανάλυσης και σύνθεσης αριθμών έως το 10.

Ιδιαίτερα ελκυστική αποδείχτηκε για όλα τα παιδιά η δραστηριότητα με τα

    

«χρωματιστά ζάρια»

(Ακολουθούν ενδεικτικά κάποιες εργασίες μαθητών)

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης: