Γνωρίζω τον τόπο μου-Νομός Σερρών

Δραστηριότητα για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Δ τάξης με τίτλο "Γνωρίζω τον τόπο μου", Κεφάλαιο 5 "Ο τόπος μου, τα φυσικά χαρακτηριστικά του" σελ. 20.

 

Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 2 ώρες και χρησιμοποιούνται λογισμικά όπως το Google Earth και το Ιnspiration. Μετάβαση...