Εκπαιδευτικό σενάριο:«Η Μυθολογία και ο τόπος μας »-Ιστορία Γ τάξη

Το σενάριο στηρίχτηκε στο ενδιαφέρον των μαθητών να ασχοληθούν με την τοπική ιστορία και συγκεκριμένα με τη Μυθολογία του τόπου καταγωγής τους, αλλά και στο υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών. Η προσέγγιση με το συγκεκριμένο θέμα αποσκοπεί στο να συστηματοποιηθούν αλλά και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις των παιδιών για τη Μυθολογία μέσα από ποικίλες και ευχάριστες για αυτά δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι μαθητές να γίνουν ικανοί να μάθουν τη σημαίνει μυθολογία, να γνωρίσουν τον τόπο τους, να μάθουν ποιοι μυθικοί ήρωες πέρασαν από το μέρος που ζουν και να γίνουν πρόθυμοι να γνωρίσουν το παρελθόν τους. Όλα αυτά πραγματοποιούνται ξεπερνώντας τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, καινοτόμες, όπου τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα μέσα από τη συζήτηση και τον διάλογο, τη ζωγραφική και τη μουσική. Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά μέσα στα οποία αναζητούν, επιλέγουν και ανακαλύπτουν καινούριες γνώσεις, έννοιες και αποκτούν νέες αντιλήψεις. Με αυτό τον τρόπο διδασκαλίας οι μαθητές κατακτούν τη νέα γνώση αβίαστα και αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, σεβασμού και εκτίμησης.

 

 

 

Τα αρχεία του σεναρίου μπορέιτε να τα κατεβάσετε από εδώ.

Διαβάστε επίσης: