Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ισοδύναμων κλασμάτων και έλεγχο του αποτελέσματος.
Εδώ μπορεί κάποιος να επιλέξει να δουλέψει με τετράγωνα ή κύκλους επιλέγοντας Square ή Circle από την επάνω οριζόντια γραμμή εργαλείων. Διατίθενται έτοιμες αναπαραστάσεις κλασμάτων (επιλογή Automatic) αλλά υπάρχει και η δυνατότητα κατασκευής δικών μας κλασμάτων (επιλογή Build Your Own). Υπάρχουν τρία σχήματα ένα επάνω και δύο κάτω, με διαφορετικά χρώματα, στα οποία μπορούμε να χωρίσουμε μέχρι 16 οριζόντια και μέχρι 16 κάθετα ίσα κομμάτια δηλαδή μέχρι 256 τετραγωνάκια (αντίστοιχα στον κύκλο μέχρι 24 τόξα). Η μικροεφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στα σχήματα να χωριστούν σε όσα μέρη θέλουμε και να προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο ένα κλάσμα. Στη μέση της εφαρμογής υπάρχει μια αριθμογραμμή με βαθμολόγηση από το 0 έως 1. Έτσι, κάθε φορά που κατασκευάζουμε ένα κλάσμα εκτός από τη εικονική αναπαράσταση κατασκευάζεται συγχρόνως και ένα κλάσμα πάνω στην αριθμογραμμή. Όταν τα κλάσματα που κατασκευάζονται στις τρεις εικόνες είναι ισοδύναμα οι τρεις αριθμοί επάνω στην αριθμογραμμή συμπίπτουν.