Εργασία των μαθητών της Γ τάξης για τους Θεούς του Ολύμπου.

Εκπαιδευτικός: Πασχαλίνα Κινά