Παρακολουθήστε

την ενότητα "Βόρεια Αμερική" κεφ. 39-41 από το Ψηφιακό Σχολείο.

39boreiaame1

39. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

39boreiaame2

 

Βόρεια Αμερική
View more presentations or Upload your own.
Η διώρυγα του Παναμά
Το κεφ. 39 ως παρουσίαση...
 
Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες.
View more presentations or Upload your own.
 
40. Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής
 
40katiκιamer1
 
Το κεφ. 40 ως παρουσίαση...
 
Βάλε τα κράτη στη θέση τους
 
41. Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής
 
41kratiboreias1
 
 
Το κεφ. 41 ως παρουσίαση...