Στο παιχνίδι αυτό, ο Γράμπι το ανθρωπάκι της εικόνας, πηγαίνει και κρύβεται πίσω από τον πράσινο φράχτη στο βάθος και δηλώνεται σε πόσα μέρη χωρίζεται ο τοίχος π.χ. σε 9 μέρη. Ο μαθητής λοιπόν σχηματίζει ένα κλάσμα επάνω στο χώρο του κλάσματος γράφοντας τον αριθμητή π.χ. 6/9 ώστε να πετύχει τη θέση που κρύφτηκε ο Γκράμι. Αν πετύχει τη θέση επιβραβεύεται ο μαθητής, αν όμως κάνει λάθος του λέει το παιχνίδι ότι το κλάσμα είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο και ο μαθητής αλλάζει το κλάσμα ώστε να το κάνει μεγαλύτερο ή μικρότερο αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο επίσης ο μαθητής ασκείται στο ότι όταν μεγαλώνει ή μικραίνει τον αριθμητή του κλάσματος αντίστοιχα μεγαλώνει ή μικραίνει και το κλάσμα.