Στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι να φτάσουν όλες οι κόκκινες μάρκες στο δεξί μέρος 1, με όσο τον δυνατόν λιγότερες κάρτες.
Πατάμε επάνω στην στοίβα με τις κλειστές κάρτες και ανοίγει μια κάρτα η οποία θα είναι η
κάρτα στόχος.
Σύμφωνα με αυτήν την κάρτα μετακινούμε μια ή περισσότερες μάρκες ώστε το άθροισμα των κλασμάτων που μετακινήθηκαν να είναι μικρότερο ή ίσο με το κλάσμα στόχο.
Για παράδειγμα, ανοίξει κάρτα ¾ μπορούμε να μετακινήσουμε τη μάρκα σε μια γραμμή στη θέση ¾ ή σε δύο γραμμές στη θέση ¼ και 4/8 επειδή 4/8=2/4 και ¼+2/4=3/4.