Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας αναφέρεται στη δημιουργία γραφημάτων στο υπολογιστικό φύλλο της Microsoft Office Excel από τους μικρούς μας φίλους. Αν επιθυμείτε να το δείτε κάνετε κλικ Γραφήματα-έρευνα.doc