ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ 1ο παιχνίδι (προσθέσεις στη δεκάδα)-Παιχνίδι με αριθμούς-Μαθηματικα Α τάξη