Εκπαιδευτικός Όμιλος: Οι αριθμοί παίζουν

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όλοι οι μαθητές έχουν την ικανότητα να κάνουν μαθηματικούς συλλογισμούς, αν  αφενός στρέψουμε την προσοχή τους προς δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν και αφετέρου καταφέρουμε μ’ αυτή τη μέδοδο να απομακρύνουμε τις συναισθηματικές αναστολές που πολύ συχνά τους δημιουργούν ένα αίσθημα κατωτερότητας στα μαθήματα αυτού του τομέα.
Piaget (1948,σ.98-99)

Η μαθησιακή διαδικασία που προτείνουμε στην παρούσα εργασία είναι τα μαθηματικά παιχνίδια στο Δημοτικό σχολείο ,καθώς βοηθούν τα παιδιά να εξασκήσουν  όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση των μαθηματικών σχέσεων αλλά και την εκτέλεση μαθηματικών πράξεων, μ έναν απίστευτα αποτελεσματικό τρόπο.
Όταν το παιδί κάθεται να παίξει ένα σωστά σχεδιασμένο και ενδιαφέρον παιχνίδι , χαλαρώνει και ταυτόχρονα συγκεντρώνεται – χαλαρώνει γιατί το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό και συγκεντρώνεται  γιατί περιέχει δυσκολίες και προκλήσεις. Το παιδί που είναι χαλαρό και συγκεντρωμένο βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση για να μάθει κάτι. Οι διαφορές των μαθητών φαίνεται να ελαχιστοποιούνται  όταν αυτά συγκεντρώνονται στο παιχνίδι.

2.ΣΤΟΧΟΙ

  • Να εκτελούν τα παιδιά με ακρίβεια και ταχύτητα μαθηματικές πράξεις.
  • Να κατανοούν τα αριθμητικά σύμβολα και  την τιμή θέσης.
  • Να αναπτύξουν αυτονομία.
  • Να βοηθήσει τα παιδιά με δυσκολίες να συμμετέχουν και να ξεπερνούν τις δυσκολίες τους.
  • Να προωθήσει την συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα.

Να καλύψει μεγάλες περιοχές γνώσεων.

Ο όμιλος απευθύνεται στους μαθητές της Α τάξης του σχολείου μας.

 

Υπεύθυνη εκπ/κός: Αθανασοπούλου Μαρία