Κατευθυντικός λόγος - Προστακτική – Σχήματα- Χρώματα