Που είναι ο Άρης;-Εργασίες μαθητών-Α τάξη

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α2

στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας

και στη ενότητα «Πού είναι ο Άρης;»

έρχονται σε επαφή απλά γλωσσικά στοιχεία-συλλαβές. Με τη σύνθεσή τους παράγονται πολυπλοκότερα στοιχεία (λέξεις-προτάσεις), με νόημα, που οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν.

Οι λέξεις δουλεύονται ολικά και αναλυτικοσυνθετικά.

 

 

 

Προϊόν της παραπάνω δουλειάς αποτελούν

τα βιβλία των λέξεων-συλλαβών-γραμμάτων

που παρήγαγαν τα παιδιά.

 

 

Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω σελίδες από τα βιβλία αυτά των παιδιών:

Που είναι ο Άρης, ενότητα Α τάξης
 
Διαβάστε επίσης: