1ο Γενικό κριτήριο αξιολόγησης Βάζω τις συλλαβές στη σειρά-Γράφω προτάσεις βάζοντας τις λέξεις στη σειρά--Γλώσσα- Α τάξη

geniko kritirio 1