Τα μεγαλύτερα ποτάμια της γης,Κεφ. 14, Β ενότητα, Γεωγραφία Στ τάξη

Δημιουργός: Νίκος Χορταράς Στ τάξη, 10ο Δημ. Σχολ. Σερρών

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου πληροφορικής

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Σπύρος Κυριαζίδης