Στόχοι λογισμικού:

Οι μαθητές ασκούνται στην αρίθμηση με βάση τη δυάδα, την τριάδα, την πεντάδα και τη δεκάδα.

 

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Μέσα από το λογισμικό ο μαθητής μαθαίνει να:

  • κάνει νοερές και γραπτές προσθέσεις και αφαιρέσεις χρησιμοποιώντας τα σύμβολα με μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς (Α΄, Α11)
  • ομαδοποιεί αντικείμενα σε δυάδες, τριάδες, πεντάδες και δεκάδες (Α΄, Αρ12)
  • μοιράζει αντικείμενα σε δυάδες, τριάδες, πεντάδες και δεκάδες, και καταμετρά (Α΄, Αρ13)

 

 

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Ο παίχτης καλείται να υπολογίσει πόσα φρούτα υπάρχουν μέσα στο δίσκο. Τα φρούτα είναι ομαδοποιημένα σε δυάδες, τριάδες, πεντάδες και δεκάδες έτσι ο παίχτης εξασκείται στην καταμέτρηση με βάση τη δυάδα, την τριάδα, την πεντάδα και τη δεκάδα. Όταν απαντήσει σωστά, εμφανίζεται στην οθόνη του η σωστή απάντηση και η αριθμητική πράξη που έκανε νοερά ο παίχτης για να βρει τη σωστή απάντηση.