Στόχοι λογισμικού:

Παίζοντας με το λογισμικό αυτό ο μαθητής εξασκείται στην καταμέτρηση αντικειμένων και στην ομαδοποίηση αυτών σε πρώτο επίπεδο και στη συνέχεια στην εκτίμηση της ποσότητας κατά προσέγγιση.

 

 

 

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής μέσα από το λογισμικό:

  • καταμετρά αντικείμενα σε εικόνες και αναπτύσσει στρατηγικές μέτρησης. (Α΄, Αρ3)
  • συγκρίνει και διατάσσει αριθμούς (Α΄, Αρ5)
  • διερευνά τις σχέσεις των αριθμών μέχρι το 20 (Α΄, Αρ6)
  • εκφράζει εκτίμηση για ποσότητες μέχρι 20 αντικειμένων (Α΄, Αρ8)

 

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Στο λογισμικό αυτό παρουσιάζονται διάφορα σύνολα από αντικείμενα και ο παίχτης καλείται να βρει πιο από αυτά τα σύνολα είναι το μεγαλύτερο ή το μικρότερο. Όσο πιο γρήγορα απαντήσει ο παίχτης τόσο περισσότερους βαθμούς θα κερδίσει.

Διαβάστε επίσης: